Privacyverklaring

  Persoonsgegevens die wij verwerken
   Natuurlijk Paarden en Guasha Praktijk Marian verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
   • Voor- en achternaam
   • Adresgegevens
   • Geboortedatum
   • Geslacht
   • Telefoonnummer
   • E-mailadres
   • Locatiegegevens
    Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
     Natuurlijk Paarden en Guasha Praktijk Marian verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.
     Waarom we gegevens nodig hebben
      Natuurlijk Paarden en Guasha Praktijk Marian verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
     • U te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
     • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
     • Het afhandelen van uw betaling
     • Verzenden van onze nieuwsbrief
     • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
     • Om goederen en diensten bij U af te leveren
     • Om op de juiste locatie U of Uw paard te komen behandelen
      Hoe lang we gegevens bewaren

      Natuurlijk Paarden en Guasha Praktijk Marian zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 7 jaar

      Delen met anderen

      Natuurlijk Paarden en Guasha Praktijk Marian deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Natuurlijk Paarden en Guasha Praktijk Marian blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

      In kaart brengen websitebezoek

      Natuurlijk Paarden en Guasha Praktijk Marian gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

      Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

      U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@paardgezondheid.nl. Natuurlijk Paarden en Guasha Praktijk Marian zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

      Beveiliging

      Natuurlijk Paarden en Guasha Praktijk Marian neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@paardgezondheid.nl

      Contactgegevens
       Wanneer u contact wilt opnemen met Natuurlijk Paarden
        en Guasha praktijk Marian, kunt u ons als volgt bereiken:
       • Straatnaam en nummer: Zandeind 41
       • Postcode en plaats: 5133 AB Riel
       • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 62179462
       • Telefoonnummer: 06-44321270
       • E-mailadres: info@paardgezondheid.nl
Visit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On Youtube