Natuurgeneeskunde paard

Natuurgeneeskunde is veel meer omvattend dan het toepassen van een behandeling of het voorschrijven van een natuurlijk geneesmiddel…

De traditionele Europese natuurgeneeskunde is een geneeswijze, duurzaam en samenhangend van diagnostische en therapeutische methoden ter bevordering van de gezondheid van mens en dier. De natuurgeneeskunde ziet het menselijk en dierlijk organisme als één eenheid zowel op fysiek als mentaal niveau. Elk organisme bezit de kracht om verstoringen te bestrijden en zich te herstellen. Er is een natuurlijke neiging naar gezondheid, een door de natuur gegeven vermogen tot autoregulatie, zonder dat daarvoor van buitenaf ingegrepen hoeft te worden. Gezond zijn betekent dat het organisme voldoende vitaliteit en flexibiliteit bezit om zich in een veranderde externe en interne omgeving steeds opnieuw aan te passen. In de natuurgeneeskunde wordt niet de strijd aangebonden tegen de ziekte, maar wordt de gezondheid bevorderd waardoor ziekte wordt genezen of voorkomen. Want achter elke ziektesymptoom schuilt een diepere oorzaak. Wordt het probleem bij de oorzaak aangepakt dan is de kans op blijvend herstel zeer groot. De natuurlijke geneeswijze is dus een hele andere benadering dan de reguliere geneeswijze; deze richt zich vaak op de symptomen. Vanuit symptoom-matige benadering wordt vaak door veel mensen gezocht naar supplementen, dit geeft in de meeste gevallen slechts een verlichting van de klacht maar helaas niet het gewenste blijvende resultaat. “Behandel de zieke en niet de ziekte “ is één van de principes van Hippokrates, grondlegger van de traditionele Europese natuurgeneeskunde. Dit is een visie waar ik me echt in kan vinden, het gevolg van een ziek lichaam ( bij niet tijdig ingrijpen ) is een ziekte of symptomen van pijn, dus het ziek lichaam is de bron van de meeste problemen. Als de oorzaak in of rondom de bron opgelost wordt voorkomt dit verdere problemen, voorkomen is immers beter dan genezen.
Visit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On Youtube