Veterinair Natuurgeneeskundige Therapie

Veterinaire natuurgeneeskunde is een verzamelnaam van verschillende therapieën ( natuurlijke stoffen/voeding en/of middelen ) die als doel hebben het zelf genezend vermogen van een dier te stimuleren en te ondersteunen.  In de natuurgeneeskunde worden lichaam en geest als één eenheid gezien. Er wordt vanuit gegaan dat op fysiek niveau alle cellen met elkaar verbonden zijn, wat door middel van de ontdekking  van het Basis Bio Regulatiesysteem (BBRS) bevestigd is. Celzouten, fytotherapie, homeopathie en essentiële olie worden als middelen ingezet, waardoor het lichaam geholpen wordt om de ziekte zo goed mogelijk aan te pakken. Naast de inzet van middelen wordt er gekeken naar het gehele paard, de omstandigheden maar zeker ook de voeding van het paard. Veel fysieke en daaraan gekoppeld mentale problemen zijn terug te leiden naar ” niet geschikte “voeding.  Denk hierbij aan een paard wat bijvoorbeeld in de arbeid altijd moeite heeft met het aanspringen van de rechtse galop. Als onderzoek in het bewegingsstelsel niets uitwijst, is de kans zeer groot dat dit probleem vanuit de blinde darm komt. De blinde darm is een komma-vormig orgaan waarin ruwvoer verteerd wordt door middel van fermentatie. De kop van de blinde darm ligt aan de rechterkant in de flank, wat een ongemakkelijk gevoel geeft bij ondertreden van het rechter-achterbeen . De punt van de blinde darm ligt tegen het middenrif aan, ongeveer handbreedte achter het borstbeen ter hoogte van de singelplaats. Singelnijd wordt vaak gerelateerd aan een “gedrags”probleem; als het harnachement goed passend is, leert mijn ervaring dat het met een verteringsprobleem te maken heeft. U kunt zich voorstellen dat een paard met “pijn in de (blinde) darm” ander gedrag gaat tonen….immers fysiek en mentaal vormen één geheel. Hieruit blijkt dat goed verteerbare en gezonde voeding essentieel is voor de gezondheid van een paard. Vanuit de natuurgeneeskunde besteed ik daarom ook veel aandacht aan voeding, omdat mijn ervaring leert dat veel klachten terug te leiden zijn hieraan.
Veterinaire natuurgeneeskundige therapie omvat dus veel meer dan het inzetten van een bepaald middel.
Ziekte kun je namelijk op twee manieren benaderen: Holistisch en Dualistisch. De dualistische visie wordt benadert door de reguliere geneeskunde; lichaam en geest worden gescheiden bekeken en benaderd en als afzonderlijk gezien. De holistische visie en benadering gaat ervan uit dat een levend wezen ( dier of mens ) als één geheel benaderd moet worden en dat er niet alleen naar de ziekte gekeken zou moeten worden. Een levend organisme is opgebouwd uit verschillende onderdelen, verschillende lagen. Al deze delen worden bij het holisme even serieus genomen en als één functionerende eenheid in het leven gezien, de één niet superieur of inferieur aan de ander. ” De successen van alternatieve therapieën ” zijn vaak onder andere terug te voeren op een meer holistische benadering van de klachten van het paard, waarbij de eenheid van psyche en lichaam serieus wordt genomen. Lichaam en geest horen bij elkaar en zijn en blijven altijd één geheel.

Heeft Uw paard (langdurige) meestal onverklaarbare klachten waarbij geen of gedeeltelijke genezing wil lukken, of blijven klachten telkens terugkomen, ik kom graag bij U langs om Uw paard met een natuurlijke inzet te behandelen.

    Contactformulier
     
 
Visit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On Youtube